Mikael Airava CV

Mikael Airava
Partner, verkställande direktör
mikael.airava@manarola.fi
+358 400 817 265
f. 1963
Ekon. mag.
Helsingfors Fondbörs mäklarexamen 1988
Bankirfirma E. Selin, notariatchef, börsmäklare 1986-1989
Carnegie Securities, institutionsmäklare 1989-1995
Aros Securities, institutionsmäklare 1996-2000
Nordea Securities, institutionsmäklare 2000-2001
Svenska Handelsbanken, institutionsmäklare 2001-2003
Private Investor, 2004-
Finlands Börsmäklare r.f, styrelsemedlem 2007-
Oy Manarola Ab, partner 2009-
EFA Finland Oy Ab, partner, VD, styrelsemedlem 2013-2018