Diversifiering och riskkorrigerad avkastning

Portföljteori

Sambandet mellan avkastning och risk kallas även portföljteori. Inom portföljteori talar man om marknadsrisk och unik risk. Marknadsrisken går inte att diversifiera bort genom att köpa en aktieportfölj med många olika aktier. Vidare anser man det vara ett direkt samband mellan risk och avkastning. Vill man ha högre avkastning måste man acceptera en högre risk. Marknadsportföljen är en portfölj av aktier där den unika risken har diversifierats bort. Marknadsportföljen innehåller samtliga aktier på marknaden.

Enligt portföljteori ger marknadsportföljen det bästa förhållandet mellan avkastning och risk. Marknadsportföljen är den mest effektiva portföljen att inneha för en aktieinvesterare, därför är EFA Finlands slogan Effektiv Finansiell Allokering.

Indexinvestering

Välj en specificerad marknadsportfölj och späd ut risken med en riskfri tillgång enligt kundens preferenser. Detta är en strategi som lämpar sig bäst för portföljer med fokus på långsiktig (6-8 år) värdeökning.

Fördelar med indexinvestering är enkelhet, snabbhet, ingen bolagsanalys, låga kostnader och samma avkastning som (jämförelse-)index.