Placeringsverksamhet

Oy Manarola Ab verkar som oberoende placeringsrådgivare och är via sitt dotterbolag EFA Finland Oy:n specialiserad i indexbaserade placeringslösningar. Efa Finland Oy är bolag grundat 2013 som erbjuder utbildning och rådgivning inom placeringar. Grafen nedan visar hur kapital (på 10 000 euro) placerad i EFA:s av indexfonder bestående modellportfölj utvecklats.