Hajautus, kustannustehokkuus ja riskikorjattu tuotto

Portfolioteoria (hajauttaminen ja riskokorjattu tuotto)

Tuoton ja riskin suhdetta kutsutaan myös portfolioteoriaksi. Portfolioteoriassa puhutaan markkinariskistä ja uniikista riskistä. Markkinariskia ei voi diversifioida pois ostamalla salkun jossa on lukuisia eri yhtiöiden osakkeita. Tuotto ja riski ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Jos haluamme korkeamman tuoton on myös hyväksyttävä korkeampi riski. Markkinasalkku on salkku jossa uniikki riski on diversifioitu pois. Markkinasalkku sisältää kaikki markkinoilla tarjolla olevat osakkeet.

Portfolioteorian mukaan markkinasalkku antaa parhaan tuoton ja riskin suhteen. Markkinasalkku on näin osakesijoittajalle tehokkain salkku.

Indeksisijoittaminen

Valitaan tarkkaan määritelty markkinasalkku ja lisätään tarvittaessa riskitön komponentti alentamaan salkun kokonaisriskiä. Tämä sijoitusstrategia soveltuu parhaiten pitkäntähtäimen (6-10 vuotta) salkkuihin.

Indeksisijoittamisen hyötyjä ovat helppous, nopeus, yritysanalyysit tarpeettomia, matalat kustannukset ja vertailuindeksin kanssa yhtenäinen tuottokehitys.

“A very low-cost index is going to beat a majority of the amateur-managed money or professionally-managed money,” Warren Buffett

Indeksisijoittamisen parhaita puolia on inhimmillisen tekijän minimoiminen. Salkun kehitys on riippuvainen vain markkinariskistä.